Въпрос: Какво ще кажете за контрола на качеството?

2022-03-17

О: Ние имаме отдел за професионална проверка на качеството, винаги отдава голямо значение на QC.